Megjelent a GDPR-t érintő jogharmonizációs célú Infotv. módosítás előterjesztése

A Kormány közzétette az Igazságügyi Minisztérium előterjesztését az Infotv. GDPR-ral összefüggő módosításával kapcsolatosan. A 66 oldalas dokumentum áttekinthetőségéhez egy kis segítséget nyújtunk.

GDPR és Infotv.

A jelenleg közigazgatási egyeztetésen lévő előterjesztés ne ijesszen meg senkit, aki a GDPR-ra kíván felkészülni, a tervezet 1. §-a ugyanis felsorolja azokat a jogszabályhelyeket, amelyek

 1. a GDPR alkalmazásához kapcsolódó kiegészítések;
 2. a bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célú adatkezelésekre alkalmazandó rendelkezések; és
 3. az első két pontba nem sorolandó egyéb adatkezelések tekintetében alkalmazandók.

Annak érdekében, hogy a kedves olvasónak ne kelljen a §-okat bogarásznia, az előterjesztésben sárga színnel kiemeltük azokat a részeket, amelyek az 1. és 3. pontot érintik, azaz a GDPR felkészüléshez szükségesek.

A szabadon terjeszthető dokumentum letölthető innen:
LETÖLTÉS

Fontos! Az előterjesztés 1. §-a olyan hivatkozásokat is tartalmaz, amelyek nem változnak, így ezek értelemszerűen nincsenek a PDF dokumentumban.

Jó felkészülést! 🙂

This article has 2 comments

 1. Balog János Reply

  Tisztelt jogszabály alkotók!
  A módosítás tervezetében olvasható:
  “3. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra …”
  Az emberiség egységes faj, így nincs értelme a faji származás kitételnek, ez csak arra jó, hogy egyesek számára a fajelméleti megfontolásokat elfogadhatóvá tegye. Inkább azt kellene megfontolni, hogy az emberekre vonatkozó bármilyen szempontú faji kategória létrehozása, emberek ilyen kategóriákba besorolás tiltott legyen

 2. Andó Norbert Reply

  Tisztelt Balog úr!

  Nem feladatom és tisztem a jogalkotó védelme, de szükségesnek tartom jelezni, hogy a különleges adat fogalma az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletével kiadott általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (1) bekezdéséből levezetett fogalom. A 9. cikk (1) bekezdése maga is tartalmazza a “faji, vagy etnikai származás” szó összetételeket.

  A fenti rendelet (mely többek közt a hazai jogalkotót is köti) (51) Preambulumbekezdése egyértelmű iránymutatást ad a kérdés kezelését illetően:

  “Az alapvető jogok és szabadságok szempontjából a természetüknél fogva különösen érzékeny személyes adatok egyedi védelmet igényelnek, mivel az alapvető jogokra és szabadságokra nézve a kezelésük körülményei jelentős kockázatot hordozhatnak. Ilyen adatnak minősül a faji vagy etnikai származásra utaló személyes adatok is; e tekintetben megjegyzendő, hogy a „faji származás” kifejezés e rendelet keretében történő alkalmazása nem értelmezhető úgy, hogy az Unió elfogadja a különböző emberi fajok létezésének megállapítására törekvő elméleteket.”

Hozzászólok

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.