Az óvoda és az iskola is felel a FB csoporttal kapcsolatos adatkezelésért.
"Több megkeresés is érkezett a Hatósághoz a Facebook közösségi oldalon létrehozott csoportokkal kapcsolatban, amely csoportokat óvodai csoportok (NAIH/2018/3922/V.), iskolai osztályok (NAIH/2018/5727/V.), hoztak létre a szülők és a pedagógusok közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében. A Hatóság e megkeresésekre adott válaszban úgy foglalt állást, hogy az elhatárolás szempontjából a csoport összetételének van jelentősége: amennyiben e csoportok tagjai kizárólag a gyermekek és szülők, úgy az e csoportokban megosztott tartalom nem tartozik a GDPR tárgyi hatálya alá, azonban, amennyiben egy pedagógus is tagja a csoportnak, úgy nem mondható el, hogy a tevékenységnek ne lenne szakmai jellege, így az nem minősülhet háztartási kivételnek."
A NAIH 2018-as beszámolója
... See MoreSee Less

Mutasd Facebookon

Útmutató biztonságos jelszókezeléshez

A Baden-Württembergi Tartományi Adatvédelmi és Információszabadság Megbízott útmutatót adott ki a biztonságos jelszókezeléssel kapcsolatban, melyben egyrészt a felhasználóknak ad tanácsot a biztonságos jelszó kiválasztással kapcsolatban, másrészt a szolgáltatóknak, fejlesztőknek, rendszergazdáknak nyújt segítséget a jelszó irányelvek kialakításában és a jelszavak mentésével kapcsolatban, hiszen a jelszavak még mindig központi elemei a felhasználók…Tovább →

Munkaviszonyból származó, biztosítási adatok tárolási tartama

Szerző: Dr. Ivanics Krisztina

Az 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) - 2018. december 23-ától hatályos - 99/A paragrafusa értelmében a társadalombiztosítási nyilvántartás vezetésére kötelezett vállalkozások az általuk foglalkoztatott biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő 5 évig köteles megőrizni.

Tovább →

A hatásvizsgálat lefolytatásának kötelező esetei

A Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) 35. cikke értelmében az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot kell lefolytatnia az adatkezelőnek, amennyiben adatkezelése valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. A GDPR 35. cikk (4) bekezdése szerint az adatvédelmi hatóságnak össze kell állítania az adatkezelések azon jegyzékét, amely esetekben a hatásvizsgálat elvégzése kötelező.…Tovább →